Ändra typsnitt i temat Twenty Nineteen

Jag har själv bidragit till utvecklingen av det senaste standardtemat, men det är ett par saker som jag fortfarande har lite svårt för. Jag har nämligen svårt att arbeta med och läsa typsnittet Baskerville Old Face. Det är ett av typsnitten som Twenty Nineteen använder till brödtexten, och det är för smalt för mig. Om […]